96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Estratègia Territorial >
  3. Estratègia Territorial >
  4. Participa NOVA ENQUESTA
tornar

Participa NOVA ENQUESTA

L'objectiu d'aquest apartat és facilitar als ciutadans de Cocentaina, un canal mitjançant el qual poder participar en el procés d'elaboració de l'Estratègia Territorial de Cocentaina.

Per a participar en aquest procés n'hi ha prou amb emplenar els dos documents que es presenten a continuació, en el primer d'ells s'arreplegaran les dades del ciutadà/-ana i el segon és una enquesta en la qual es podrà opinar sobre qüestions socials, patrimonials, paisatgístiques i visió de futur del municipi de Cocentaina.

Per a fer-nos arribar la fitxa dades i l'enquesta han de remetre-la des del seu correu personal al correu electrònic estrategiaterritorial@cocentaina.org 

 

El fitxer que apareix a continuació és la fitxa per a inscriure's als tallers generals que es duran a terme a partir del mes de juny. (polígons industrials i usos del territori, centre històric i patrimoni y paisatge urbà, infraestructures i paisatge natural). Per a inscriure's deuran enviar la fitxa al correu electrònico estrategiaterritorial@cocentaina.org

 

Les dades de caràcter personal proporcionades seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer de dades denominat CIUTADANS el responsable del qual és l'Ajuntament de Cocentaina. La finalitat de l'esmentat fitxer és la gestió de les dades dels ciutadans i ciutadanes en les seues relacions amb l'Ajuntament de Cocentaina i els seus organismes autònoms, i podrà cedir-se a altres administracions públiques. Tot açò en els supòsits i amb els requisits que exigeix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es podrà exercir davant l'Ajuntament de Cocentaina (Pl. de la Vila, 1 03820 Cocentaina).

Les dades de caràcter personal facilitades amb motiu de la seua participació en el procediment municipal denominat PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA PER A L'ELABORACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE COCENTAINA seran cancel·lades d'ofici una vegada finalitze aquest procediment amb l'elaboració de les conclusions del mateix.

* Les dades exposades poden consultar-se a efectes informatius i sense caràcter vinculant.

 

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina