96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Estratègia Territorial >
  3. Estratègia Territorial >
  4. Estratègia Territorial
tornar

Estratègia Territorial

La finalitat d'aquest document, és servir de referència per a la presa de decisions sobre el present i el futur territorial, social, econòmic i urbanístic del municipi.

Tot això, en un marc obert i transparent, orientat a la participació pública i al debat realista, sense la pressió d'un procediment administratiu ni d'uns terminis que atendre.

El document que es presenta a continuació és la fase preliminar, el qual serà en el seu moment l'Estratègia Territorial de Cocentaina, després del procés de Participació Pública.

Estrategia Territorial de Cocentaina (versión preliminar)

Per a realitzar qualsevol consulta o aportar suggeriments poden utilitzar la següent direcció de correu electrònic: estrategiaterritorial@cocentaina.org

* Les dades exposades poden consultar-se amb finalitats informatives i sense caràcter vinculant.

 

® Ajuntament de Cocentaina