96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Estratègia Territorial >
  3. Estratègia Territorial >
  4. Normativa
tornar

Normativa

En el títol II de la LLEI 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana es regula el dret a la informació per a la participació ciutadana, que possibilita el coneixement de la ciutadania sobre l'activitat de l'Administració Pública Valenciana i li ajuda a formar-se una opinió.

En aquest mateix sentit la directriu 22 l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana assenyala que: Perquè els ciutadans puguen exercir plenament el dret de participació en els processos d'ordenació del territori és necessari que tinguen informació suficient, rellevant i accessible. Per això les administracions han d'articular els mecanismes necessaris perquè tots els ciutadans amb independència del seu nivell de formació puguen accedir i comprendre la informació.  

Per aquest motiu en aquest apartat oferim als ciutadans de Cocentaina la posiblidad de poder consultar una sèrie de documents normatius que considerem importants per a la bon governament del municipi.

Pla General de Cocentaina. Normes Urbanístiques. Feu click ací

Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. Feu click ací

DECRET 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.  Feu click ací

LLEI 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Feu click ací 

DECRET 79/2007, de 25 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola. Feu click ací

DECRET 39/2007, de 13 d'abril, del Consell, de declaració del Paisatge Protegit del Serpis. Feu click ací

DECRET 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. Feu click ací

LLEI 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Feu click ací 

LLEI 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana de Sòl No Urbanitzable. Feu click ací

LLEI 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. Feu click ací

Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana. Feu click ací

* Les dades exposades poden consultar-se a efectes informatius i sense caràcter vinculant.

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina