96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Ajuntament >
  4. Bústia Ciutadana
tornar

Bústia Ciutadana

La Bústia Ciutadana: una nova manera de posar-te en contacte amb el teu ajuntament.

Informa-te'n i participa!

 

  • Ràpid! Sense cues ni esperes
  • Còmode! Sense horaris: obert 24 hores al dia els 7 dies de la setmana
  • Senzill! Sense complicacions: només cal registrar-se per a participar
  • Gratuït! Sense costos, excepte els de la pròpia connexió a Internet (i totalment gratuït si s'usen instal·lacions municipals)

 

Què és la Bústia Ciutadana (BC)?

Internet ja forma part de les nostres vides i ha vingut per a quedar-se. La BC és un espai virtual i interactiu en Internet, un lloc en el qual qualsevol ciutadà o ciutadana es pot comunicar directament amb l'Ajuntament, un recurs més de participació on podreu informar-vos sobre els vostres drets, avaluar els serveis, proposar millores, traslladar-nos les vostres queixes...

Volem treballar junts per a millorar el dia a dia del nostre municipi i per això, al costat dels nostres serveis, ens serà de molta ajuda la vostra col·laboració. Ens fan falta molts ulls que ens ajuden a millorar. L'objectiu és que vosaltres sigueu, també, inspectors viaris i ens doneu a conèixer els dèficits, les millores i les mancances que hi ha al nostre entorn més immediat. Des de l'Ajuntament ens comprometem a donar-vos resposta.

Com s'entra a la BC?

Si voleu consultar el que hi ha publicat sobre Cocentaina o bé registrar-vos per a poder participar, heu d'entrar en aquesta adreça: http://www.buzonciudadano.gva.es/

Quina classe de consultes es poden fer?

Bàsicament, hi ha tres classes de consultes:

1. Queixa: quan manifesteu de manera clara que no esteu conformes amb alguna actuació que ha fet l'Ajuntament, o bé quan considereu que l'Ajuntament hauria de fer alguna cosa i no la fa. Per exemple: unes voreres massa altes, una farola que no funciona, falta de neteja en una zona, etc.
2. Suggeriment: és una proposta que vol contribuir a la millora dels serveis que presta l'Ajuntament i que repercutiran, per tant, en un benefici col·lectiu. Per exemple: convocar un concurs de monòlegs, donar accés a Internet en un edifici, etc.
3. Sol·licitud d'informació: és una petició sobre referències o dades d'un servei o serveis en concret. Per exemple: quin és l'horari de la piscina, quines actuacions musicals hi ha previstes, etc.

Una vegada enviada la queixa, el suggeriment o la sol·licitud d'informació, el personal que gestiona la Bústia de Cocentaina rep la consulta, la coordina (extrau la informació pertinent, l'envia al responsable del servei, el qual ha de determinar si és de competència municipal o no, considerar les disconformitats, si és el cas, analitzar les causes i proposar les solucions o les accions correctores), elabora la contestació i, finalment, la publica.

Cal tenir en compte que les queixes no tenen naturalesa de recursos administratius, reclamacions previstes en l'exercici d'accions judicials per responsabilitat patrimonial de l'Administració econòmica i administrativa, per la qual cosa la seua presentació no paralitza els terminis establerts en la normativa vigent. Tampoc no tenen naturalesa de sol·licituds presentades a l'empara de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

Quan contestarem?

La Bústia Ciutadana de l'Ajuntament de Cocentaina es compromet a contestar en un termini màxim de 28 dies, excepte aquells casos en què la complexitat de la resposta (consulta de normativa, informes, observacions, etc.) necessite més temps. En alguns casos, sobretot en les queixes, és possible que la consulta passe a una fase d'anàlisi de causa, això significa que s'estudiarà perquè s'ha produït la queixa i es dissenyarà una proposta de millora per a intentar posar una solució definitiva i que no torne a passar.

També és possible que la consulta que formuleu ja estiga contestada, per això cal consultar sempre les preguntes freqüents!

Qui pot participar?

Qualsevol persona que visca, treballe, estudie o visite Cocentaina.

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina