96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Estratègia Territorial >
  3. Estratègia Territorial >
  4. Resultats 2ona Fase
tornar

Resultats 2ona Fase

 

 En aquest apartat posem a la disposició de la ciutadania de Cocentaina les aportacions realitzades pels participants en els tallers de participació pública dedicats a: 


• Centre històric i patrimoni 

• Polígons Industrials i usos del territori 

• Paisatge urbà, infraestructures i espais naturals 


L'objectiu de publicar aquests resultats, és que els assistents als tallers puguen corroborar que les seues aportacions han estat reflectides. 

En el cas que alguna consideració realitzada en el taller no s'haja incorporat en el document, els demanem que ens ho facen constar remetent-nos un correu a l'adreça electronica.

estrategiaterritorial@cocentaina.org 

 

 

 

® Ajuntament de Cocentaina