96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. >
  2. Monuments >
  3. L'Ajuntament
tornar

L'Ajuntament

En el repartiment oficial de l'espai de la nova vila cristiana durant la segona meitat del segle XIII, es va consignar aquest punt per a establir les habitacions de reunió de l'administració local, el Consell de Prohoms i la Cort de Justícia.

De la construcció primitiva, tan sols se n'han recuperat restes arqueològiques datades entre els segles XIII i XV. L'edifici actual és el resultat de les reformes realitzades durant el segle XVII, modificat parcialment en obres de reparació i de condicionament posteriors.

L'última rehabilitació, de l'any 1997, ha tornat a descobrir els elements arquitectònics de les reformes de les centúries del 1600 i del 1700, com ara la distribució d'obertures i els materials de la façana principal, la llotja de la planta baixa, l'arc que afecta el primer tram de l'escala i l'entrada al Registre, entre altres.

Actualment, l'edifici continua estant destinat a albergar les dependències municipals.

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina