96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. Serveis Municipals >
 3. Benestar Social >
 4. L'Alcavonet
tornar

L'Alcavonet

Horts socials ecològics

Sol·licituds: del 6 de març fins el 5 d'abril de 2014 en el SIC
Què són els Horts Socials Ecològics?

Són un conjunt de parcel·les que l'Ajuntament de Cocentaina posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi, sense cap cost per als usuaris, i destinades al conreu de productes hortícoles per a l'autoconsum, sempre sobre la base de l'agricultura ecològica.

Qui pot demanar aquestes parcel·les?

Els requisits per poder sol·licitar la concessió d'una de les 18 parcel·les de què disposa el projecte són els següents:
 • Ser major d'edat
 • Estar empadronat/da al municipi de Cocentaina, un mínim d'un any anterior a la sol·licitud.
 • No tenir cap malaltia que impossibilite el treball a l'hort, o bé que pose en perill la salut del sol·licitant.
 • Persones aturades.
 • Jubilats majors de 65 anys o pensionistes.
 • Qualsevol persona interessada a practicar el cultiu ecològic al municipi.
 • No disposar de cap altre hort o terreny de conreu, per qualsevol títol.
 • No conviure amb cap altre adjudicatari o sol·licitant d'un hort municipal. En aquest sentit, només s'admetrà una sol·licitud per domicili. En cas que es presente més d'una sol·licitud per domicili, únicament s'admetrà la primera registrada en les dependències municipals, i quedaran excloses la resta.

 

Qui tindrà preferència a l'hora de la concessió?

Els criteris de valoració i ponderació que adoptarà l'Ajuntament per a l'adjudicació de les parcel·les tindran en compte la situació laboral, els ingressos econòmics anuals de la unitat familiar i els membres que la composen. A aquest efecte, es considerarà unitat familiar la totalitat de membres que figuren empadronats en el mateix domicili. És per això que tindran preferència aquelles persones que acrediten la seua situació d'aturats i, dins d'aquest grup, les persones amb menys recursos econòmics, tal com s'exposa de manera detallada a les Bases Reguladores del projecte, les quals pots descarregar ací.

A què tindrem dret en cas de ser adjudicataris?

L'Ajuntament disposa el terreny, sense cap cost per a tots els usuaris, els quals tindran l'obligació d'assistir a les jornades formatives en Agricultura Ecològica que s'impartiran en les dates establertes a l'inici del projecte. A més, si et trobes en condició d'atur, i no disposes dels recursos necessaris, l'entitat disposarà les eines i els materials vegetals per al conreu durant el primer any.

Documentació relacionada

Bases Reguladores Horts Socials Ecològics L'Alcavonet
Sol·licitud Parcel·la Horts Socials Ecològics
Model d'autorització AEAT (Consulta Ingressos IRPF)

Més informació
Servei d'Informació Ciutadana (SIC). Pl. La Vila, 1. Telèfon 965 59 01 51
Centre Social Real Blanc. Av. Real Blanc, 1. Telèfon: 965 59 30 80
hortsecologics@cocentaina.org

 

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina