96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. >
  2. Monuments >
  3. El Castell
tornar

El Castell

L'àrea coneguda com a Castell de Cocentaina -ubicada a 765 m d'altitud sobre el nivell del mar i a 300 m sobre la vila- se situa en la cima de la Penyeta Blanca. S'accedeix al lloc mitjançant la carretera que va des de Cocentaina fins al paratge de Sant Cristòfol. En arribar al dit lloc, un camí a l'esquerra porta fins a l'esplanada que hi ha a peu de la torre, a la qual s'hi arriba seguint una senda que voreja el turó.

L'àrea està integrada en l'actualitat per un conjunt monumental del que formen part diverses construccions pertanyents a diferents períodes culturals. La construcció més significativa que s'ha conservat és la torre gòtica que contemplem en l'actualitat. El Castell de Cocentaina és una torre de planta quadrada de 13,60 metres de costat i 12,50 metres d'alçada des del llindar de la porta d'accés fins a la planta superior de les mènsules que suportaven els matacans volats. La torre està recolzada sobre un talús d'alçària variable entre 2 i 4 metres, i que s'adequa les irregularitats del terreny.

A l'interior, la torre té dues plantes, amb dues sales cadascuna i el buit del pati. Les sales de la planta baixa estan il•luminades per mitjà d'una claraboia en cadascuna. La més xicoteta disposa de dues sageteres cap a l'exterior i la sala major en té quatre (dos de les quals es troben situades al costat més llarg).

Al pis superior, la distribució de sales és idèntica a la planta inferior, però il•luminades per buits més gran a base de finestres geminades.

Com a acabament del Castell, ens trobem una terrassa plana, amb una sèrie de mènsules de pedra per a suport dels matacans volats. La coberta encara presentava vestigis dels nivells que hi existien i que donaven accés als matacans.

Són nombroses les marques de pedra picada observades en tots els elements de carreu. Tots els buits del Castell: portes, finestres, sageteres i claraboies estan realitzats en carreu llaurat.

Les portes estan formades per dos arcs apuntats de carreus de 25 cm de grossària a ambdós cares del mur de tàpia; la part central està coberta per una volta rebaixada, també de carreu. En aquesta zona encara eren apreciables, en la majoria de les portes, les peces laterals d'ancoratge de les frontisses, que permeten deduir que eren de dos fulles; es manté intacte el buit que contenia la barra interior de tancament de les portes.

Les finestres de primera planta, apareixen a l'exterior com geminades, però a la part interior s'emmarquen en un arc apuntat de carreu de 25 cm de grossària. A la part inferior, conté el festejador, tan propi del gòtic del regne de València.

Les sales interiors estan cobertes per mitjà d'una volta de canó. La comunicació entre les distintes plantes es realitza per mitjà d'una escala ubicada al pati interior.

A l'interior, es pot visitar una exposició sobre la història del castell, els senyors feudals que el van posseir i l'armament que s'hi utilitzava. També s'hi exhibeix la reproducció a grandària natural d'una sarbatana del segle XV.

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina