96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Benestar Social >
  4. PROJECTES- SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL
tornar

PROJECTES- SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL

Presentació de projectes per a desenvolupar en el departament de Benestar Social (2017)

 

El Departament de Benestar Social

 

  INFORMA:  

 

Que es poden presentar en el SIC, projectes per a les subvencions que anualment proposa la Exma. Diputació Provincial d'Alacant en els següents àmbits:

- Discapacitats.

- Igualtat i Dona.

- Prevenció de violència.

- Família.

- Prevenció de Conductes addictives.

- Atenció a immigrants , programes d'Interculturalitat.

- Persones majors

- Voluntariat.

 

El departament de B.S.  valorarà els projectes presentats i triarà el que més s'acoste a les necessitats de la població atesa, sempre que existisca finançament per al desenvolupament del mateix.

El cost de cada projecte no pot superar els 3.000€ i deu contenir els següents apartats:

- Justificació de les necessitats detectades.

- Objectius.

- Descripció del projecte.

- Calendari i lloc de realització.

- Destinataris.

- Pressupost detallat i desglossat per conceptes.

 

El termini de presentació finalitza el 3 de març de 2017.

 ____________________________________________________________________________________

El Departament de Benestar Social

INFORMA:        

Que durant l'anualitat 2016, l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha subvencionat els següents programes:
  •  Serveis Socials Generals:
       - Prestacions Econòmiques Individualitzades
       - Programa de Convivència i Reinserció 
       - Servei d'Assistencia Domiciliaria
  •  Equipament:

       - Sillons geriàtrics i mampara (Respir)
       - Boteller (Alcúdia) i fotocopiadora

  • Promoció Social:
      - Programa per a la Individuació

      - Autoestima: Descobrint i integrant les teueshabilitats personals

  • Prevenció  Drogues
      - EnClau Animal
  • Prevenció  Violència
      - Coeducació

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina