96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Personal >
  5. TREBALLADOR SOCIAL
tornar

TREBALLADOR SOCIAL

1.- Anunci Bases Treballador Social en BOP Alacant nº 143. Enllaç

2.- Bases per a la creació d'una borsa de treball de TREBALLADOR SOCIAL. Enllaç

3.- Model de SOL.LICITUD per a la participació en la borsa. Enllaç

4.- Procedimient per a l'ingres dels drets d'examen. Enllaç

5.- Decret de convocatòria borsa de treball de Treballador Social. Enllaç

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 1 AL 10 D'AGOST, AMDÓS INCLOSOS.

6.- Decret llista provisional admesos/exclosos i Comissió de Valoració. Enllaç

TERMINI PER A SUBSANACIÓ I/O RECLAMACIÓ: DEL 30 D'AGOST AL 3 DE SETEMBRE, AMBDÓS INCLOSOS.

7.- Decret llista definitiva d'admesos i exclosos i DATA DEL PRIMER EXERCICI.Enllaç

8.- Decret correcció llista definitiva d'admesos. Enllaç

9.- Anunci resultat primer exercici i data 2º exercici. Enllaç

10.- Anunci resultat segon exercici i termini per a presentació de mèrits. Enllaç

TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE MÈRITS: DEL 5 AL 9 D'OCTUBRE, AMBDÓS INCLOSOS.

11.- LA DATA DE VALORACIÓ DE MÈRITS (14 D'OCTUBRE) HA ESTAT APLAÇADA. EN BREU ES COMUNCIARÀ LA NOVA DATA.

12.- NOVA DATA PER A LA REALITZACIÓ DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS: 26/10/2016

13.- Anunci resultat valoració de mèrits i llista provisional. (Termini per a reclamacions: 5 dies naturals, del 27 d'octubre al 2 de novembre). Enllaç

14.- Anunci llista definitiva borsa de treball treb.social. Enllaç

15. Decret aprovació borsa de treball treb.social. Enllaç

® Ajuntament de Cocentaina