96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
  3. AJUDES PER A COOPERATIVES I EMPRESES
tornar

AJUDES PER A COOPERATIVES I EMPRESES

Fins el 31 de març de 2017

  • Sol·licitud d'ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals (ajudes a l'economia social).
  • Objecte del tràmit

La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals, a fi de donar suport al desenrotllament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.
En  concret  podrà  ser  objecte  de  subvenció  la  realització  d'inversions  en  actius  fixos  i  immobilitzat,  en  operacions d'adquisició de la propietat dels béns específicament afectes la realització de l'objecte social de l'entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o  millora  de  la  competitivitat  de  cooperatives  i  societats  laborals  que  acrediten  un  increment  net  dels  llocs  de  treball corresponents a socis treballadors o de treball o a treballadors indefinits en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

  • Qui pot iniciar-ho?

-  Les  cooperatives  i  les  societats  laborals  que  acrediten  un  increment  net  dels  llocs  de  treball  corresponents  a  socis reballadors  o  de  treball  en  els  36  mesos  immediatament  anteriors  a  la  data  de  presentació  de  la  sol·licitud,  i  hauran e  resultar  necessàries  per  a  la  seua  posada  en  funcionament  o  ampliació,  així  com  per  a  la  incorporació  de  noves ecnologies de la informació i les comunicacions.
- Les cooperatives amb socis treballadors o de treball i les societats laborals que, en el mateix període de 36 mesos, crediten  un  increment  net  del  nombre  de  treballadors  no  socis  amb  contracte  indefinit,  sempre  que  els  contractes orresponents a dites treballadores tinguen data anterior en tres o més mesos a la data en què es presente la sol·licitud d'ajuda.

 TOTA LA INFORMACIÓ EN AQUEST ENLLAÇ

GALERÍA FOTOGRÀFICA

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina