96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
  3. INFORME EXECUTIU OFERTA COMERCIAL COCENTAINA
tornar

INFORME EXECUTIU OFERTA COMERCIAL COCENTAINA

El present document s'ha realitzat en el marc del Conveni de col·laboració subscrit el 12 de setembre de 2016, entre l'Ajuntament de Cocentaina i el Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, per a la investigació, la professionalització i la dinamització del sector comercial. L'estudi s'ha estructurat en diverses fases dirigides a incorporar un conjunt d'accions de millora que possibilitin incrementar la competitivitat i l'adequació de l'activitat comercial a les necessitats del consumidor.

Aquest estudi es correspon amb la Fase I del Conveni, consistent en l'anàlisi de l'estructura comercial del municipi a partir del cens d'activitats comercials minoristes, del seu geolocalització i de diversos treballs de camp amb empresaris i comerciants de Cocentaina.
El document ha estat elaborat per l'Oficina de Comerç i Territori (PATECO) del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Ha participat en la seva realització un equip multidisciplinari, que ha afrontat la seva elaboració des d'una perspectiva integral abordant tots els aspectes que afecten a l'activitat comercial del municipi.

 

® Ajuntament de Cocentaina