96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Personal >
  5. BORSA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU
tornar

BORSA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

1.- Anunci d' Auxiliar Administratiu en BOP Alacant nº 55, de 20/03/2017. Enllaç

2.- Bases per a la creació d'una borsa de treball d'AUXILAR ADMNISTRATIU. Enllaç

3.- Decret de convocatòria borsa de treball de Treballador Social. Enllaç

4.- Model de SOL.LICITUD per a la participació en la borsa. Enllaç

5.- Procedimient per a l'ingres dels drets d'examen i sol.licitud. Enllaç

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 22 AL 31 DE MARÇ, AMDÓS INCLOSOS.

 6.- Decret llista provisional admesos/exclosos i Comissió de Valoració. Enllaç

TERMINI PER A SUBSANACIÓ I/O RECLAMACIÓ: DEL 25 AL 29 D'ABRIL, AMBDÓS INCLOSOS.

7.- Llista definitiva admesos/exclosos i data d'examen. Enllaç

8.- ANUNCI resultat exercici de 24/05/2017. Enllaç

9.- Resultat Test valencià. Enllaç

10.- Anunci resultat valoració de mèrits i llista d'ordre provisional. Termini per a reclamacions del 13 fins el 17 de juny de 2017, ambdós inclosos. Enllaç

11.- Decret aprovació borsa de treball Auxiliar Administatiu/va. Enllaç

® Ajuntament de Cocentaina