96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Personal >
  5. BORSA DE PEÓ POLIESPORTIU
tornar

BORSA DE PEÓ POLIESPORTIU

1.- Anunci de Peó Poliesportiu en BOP Alacant nº 66, de 04/04/2017. Enllaç

2.- Bases per a la creació d'una borsa de treball de PEÓ POLIESPORTIU. Enllaç

3.- Decret de convocatòria borsa de treball de Peó Poliesportiu. Enllaç

4.- Model de SOL·LICITUD per a participar en la borsa. Enllaç

5.- Procediment per a l'ingrés dels drets d'examen i sol·licituds. Enllaç

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 18 AL 27 D'ABRIL, AMBDÓS INCLOSOS.

 6.- Decret llista provisional admesos/exclosos i Comissió de Valoració. Enllaç

TERMINI PER A SUBSANACIÓ I/O RECLAMACIÓ: DEL 9 AL 13 DE MAIG, AMBDÓS INCLOSOS.

 7.- Llista definitiva admesos/exclosos i data d'examen. Enllaç

 8.- Anunci del resultat de l'exercici celebrat el 23/05/2017 i data i lloc segon exercici. Enllaç

 9.- Anunci del resultat del 2º exercici celebrat el 26/05/2017. Termini per a la presentació dels mèrits de la fase III, del 30 de maig al 3 de juny de 2017, ambdós inclosos. Enllaç

10.- Anunci resultat valoració de mèrits i ordre provisonal. Termini per a reclamacions: del 6 al 10 de juny de 1017. Enllaç

11.- Decret aprovació borsa de treball peó poliesportiu. Enllaç

 

® Ajuntament de Cocentaina