96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Personal >
  5. BORSA DE PEÓ POLIESPORTIU
tornar

BORSA DE PEÓ POLIESPORTIU

1.- Anunci de Peó Poliesportiu en BOP Alacant nº 66, de 04/04/2017. Enllaç

2.- Bases per a la creació d'una borsa de treball de PEÓ POLIESPORTIU. Enllaç

3.- Decret de convocatòria borsa de treball de Peó Poliesportiu. Enllaç

4.- Model de SOL·LICITUD per a participar en la borsa. Enllaç

5.- Procediment per a l'ingrés dels drets d'examen i sol·licituds. Enllaç

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 18 AL 27 D'ABRIL, AMBDÓS INCLOSOS.

® Ajuntament de Cocentaina