96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
 3. PROGRAMES D'INNOVACIÓ PER A PYMES
tornar

PROGRAMES D'INNOVACIÓ PER A PYMES

PROGRAMA D'INNOVACIÓ DE PIME (INNOVA-CV)

 
 • Les ajudes tenen com a objectiu incrementar la inversió privada en innovació - així com complementar els estímuls existents a nivell nacional i europeu - en matèria d'innovació de producte, servei, procés i digitalització (industries 4.0), fomentant la participació de les empresas manufactureres, i dels de serveis avançats.
 • Qui pot iniciar-ho? Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació. En les tres primeres actuacions seran empresasindustriales manufactureres que hauran d'estar enquadrades en la secció C-divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm.102 , de 28 d'abril de 2007). En INNOVATeiC-CV els beneficiaris seran pimes quedant excloses les que desenvolupin activitats enquadrades en els epígrafs K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102 , de 28 d'abril de 2007). En les tres primeres actuacions les empreses han de tenir com a mínim amb dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives. En l'actuació INNOVATeiC-CV han de tenir com a mínim amb un treballador.
 • PLAÇ DE PRESENTACIÓ: Del 18 d'abril fins el 25 de maig de 2017 a les 24:00 h
 • Tota la informació en aquest enllaç: PR16892_INNOVA CV

 

PROGRAMA D'INNOVACIÓ DE PIME  (PIDI-CV)


 • Les ajudes tenen com objectiu incrementar la inversió privada en R+D+I, així com complementar els estímuls existents en matèria d'I+D a nivell nacional i europeu donant suport a iniciatives de menor dimensió, per estar desenvolupades per empreses més petites o amb menys experiència en aquest tipus de convocatòries, alhora que persegueixen impulsar la col·laboració entre pime i organismes de recerca, entre ells les universitats i els instituts tecnològics.
 • Qui pot iniciar-ho?
 1. Podran tenir la consideració de beneficiaris les pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys cuatrotrabajadores consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajut, sent computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.
 2. No podran obtenir la condició d'empreses beneficiàries:
   a) Les associacions, fundacions, administracions públiques, i en general, les agrupacions sense ànim de lucre.

   b) Les empreses excloses en l'article 1, «Àmbit d'aplicació» del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, concretament:

 1. Les empreses que reuneixin les condicions d'empresa en crisi segons es defineixen a l'article 2, apartat 18, del Reglament núm. 651/2014, definició disponible a la carpeta de Normativa Europea de la zona de descàrregues del web del IVACE http://www.ivace.es.
 2. Les empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • PLAÇ DE PRESENTACIÓ: Del 18 d'abril fins al 30 de maig de 2017 a les 24:00 h.
 • Tota la informació en aquest enllaç: PR17082 PIDI CV

 

PROGRAMA D'I+D EN COOPERACIÓ (PIDCOP-CV)

 • Les ajudes tenen com a objectiu incrementar la inversió privada en R+D+I, així com complementar els estímuls existents a nivell nacional i europeu, donant suport a iniciatives en cooperació entre empreses en matèria d'investigació industrial o desenvolupament experimental que es puguin executar conjuntament per pime o per aquestes en col·laboració amb empreses de major dimensió que tinguin un paper tractor en els projectes. De la mateixa manera, es persegueix impulsar la col·laboració de les empreses amb els organismes de recerca, entre ells les universitats i els instituts tecnològics.
 • PLAÇ DE PRESENTACIÓ: Del 18 d'abril fins al 30 de maig de 2017 a les 24:00 h.
 • Tota la informació en aquest enllaç: PR17086 PIDCOP CV

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina