96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
  3. ECONOMIA SOCIAL >
  4. Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral
tornar

Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral

Per a l'exercici 2017

L'objectiu d'aquestes ajudes és la concessió de subvencions destinades a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral, sempre que compte, almenys, amb dos persones sòcies treballadores o de treball efectivament incorporades a esta.
En concret:
1. La subvenció es concedirà a les noves cooperatives, de treball associat o amb persones sòcies treballadores, i a les societats laborals constituïdes en l'exercici corresponent (*no obstant això, vegeu NOTA) i inscrites en el registre competent en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que, en eixa data, hagen incorporat efectivament a la prestació laboral almenys dos persones sòcies treballadores o de treball.
2. També podran sol·licitar la subvenció les empreses que reunisquen la resta de requisits establits en l'article 18 de l'Orde 23/2016 i s'hagen constituït en els últims 6 mesos de l'exercici immediatament anterior (*no obstant això, vegeu NOTA), sempre que en la data de sol·licitud figuren inscrites en el registre públic competent, hagen incorporat efectivament, almenys, dos o quatre persones sòcies, segons siga procedent per la quantia de l'ajuda sol·licitada i es mantinguen actives en l'exercici en què sol·liciten l'ajuda.

*NOTA: d'acord amb el resolc sèptim de la Resolució de convocatòria de l'exercici 2017 poden ser beneficiàries d'estes judes les noves cooperatives o societats laborals constituïdes des de l'1 de juliol de 2016 fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds.

  • Terminis de presentació

En l'exercici 2017, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV, en extracte, de la corresponent Resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8042, de 18/05/2017) FINS EL dia 31 de juliol de 2017 , inclusivament.

 

Tota la informació en aquest enllaç

 

 

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina