96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
  3. ECONOMIA SOCIAL >
  4. III - Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals
tornar

III - Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals

- Exercici 2018 -

L'objectiu d'aquestes ajudes és la concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

Eixa assistència tècnica:
1.- Haurà de consistir en alguna de les modalitats següents:
a) Contractació de directors i gerents durant el primer exercici de vigència del contracte.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que siguen exigits en la tramitació d'expedients administratius per a l'obtenció d'autoritzacions i/o subvencions.
c) Informes econòmics i auditories, sempre que uns i altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida.
d) Assessorament en les distintes àrees de la gestió empresarial. Este supòsit no podrà referir-se a tasques d'assessorament que per la seua naturalesa tinguen caràcter ordinari i continuat en l'activitat de l'empresa, i hauran de circumscriure's únicament a aquelles de caràcter extraordinari que n'afecten la viabilitat, o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació, que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat.
2.- Estos servicis d'assistència tècnica a la gestió i producció hauran de ser prestats per empreses especialitzades que eunisquen garanties de solvència professional.
3.- En l'exercici 2018 només serà subvencionable l'assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l'exercici 2018.

  • Terminis de presentació 

En l'exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8204, de de 03/01/2018) FINS AL dia 30 de ABRIL de 2018, inclusivament.

 Tota la informació en aquest enllaç

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina