96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Personal >
  5. BORSA DE PSICÒLEG/OGA
tornar

BORSA DE PSICÒLEG/OGA

1.- Anunci bases psicòleg/oga BOP n. 135. Enllaç

2.- Bases per a la creació d'una borsa de treball de PSICÒLEG/OGA. Enllaç

3.- Decret de convocatòria borsa de treball psicòleg/oga. Enllaç

4.- Model de SOL·LICITUD per a participar en la borsa. Enllaç

5.- Procediment per a l'ingrés dels drets d'examen i sol·licituds. Enllaç

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 26 DE JULIOL AL 4 D'AGOST, AMBDÓS INCLOSOS.

6.- Decret llista provisional admesos/exclosos i Comisió de Valoració. Enllaç

TERMINI PER A SUBSANACÍÓ I/O RECLAMACIÓ: DEL 13 AL 18 DE SETEMBRE, AMBDÓS INCLOSOS.

7.- Llista definitiva admesos/exclosos i data primer examen. Enllaç

® Ajuntament de Cocentaina