96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
  3. Ajudes de la Cambra de Comerç per a pimes comercials i pimes turístiques
tornar

Ajudes de la Cambra de Comerç per a pimes comercials i pimes turístiques

Termini de presentació fins el dia 15 d'octubre de 2017

PIMES COMERCIALS

 

  • Convocatòria pública de selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics  d'innovació comercial en el marc el Pla de comerç detallista (Cambra d'Alacant).
  • L'objectiu principal d'aquesta ajuda és contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, per mitjà de la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, a fi d'impulsar l'adopció per part dels mateixos de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva.
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Començarà una vegada transcorreguts deu dies hàbils des de l'endemà de a publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 15 d'octubre de 2017, o fins a esgotar pressupost.

 
 

PIMES COMERCIALS TURÍSTIQUES

 

  • Convocatòria  pública  de  selecció  d'empreses  per  al  desenvolupament  de diagnòstics  a  pimes  turístiques  en  el  marc del Programa de competitivitat turística.
  • L'objectiu principal d'aquesta ajuda és contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses turístiques, per mitjà de la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, a fi d'impulsar l'adopció per part d'aquests de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva.
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Les  empreses  podran  presentar  la seua  sol·licitud  una  vegada  transcorreguts  10  dies  hàbils  des  de  l'endemà  de  la publicació de la present convocatòria i fins al dia 15 d'octubre de 2017, sent les 14.00 hores l'hora límit de presentació, fins a esgotar pressupost.
 
 

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina