96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Notícies >
  3. BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
tornar

NOTICIES

ACTUALITAT DE COCENTAINA

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA

SUBVENCIONS A PROJECTES I ACTIVITATS SOCIALS. EXERCICI 2017

Ajudes econòmiques que l'Ajuntament de Cocentaina concedirà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, durant l'any 2017, a les associacions l'objectiu social del qual estiga relacionat amb l'àrea de serveis socials de Cocentaina, per a les activitats i events de caràcter social que organitzen i desenvolupen dins del termini.
 
® Ajuntament de Cocentaina