96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Notícies >
  3. PROJECTES I SUBVENCIONS DE BENESTAR SOCIAL
tornar

NOTICIES

ACTUALITAT DE COCENTAINA

PROJECTES I SUBVENCIONS DE BENESTAR SOCIAL

Fins al 2 de març de 2018

El Departament de Benestar Social

INFORMA: 

Que es poden presentar en el SIC, projectes per a les subvencions que anualment proposa la Exma. Diputació Provincial d'Alacant en els següents àmbits:

- Discapacitats.

- Igualtat i Dona.

- Prevenció de violència.

- Família.

- Prevenció de Conductes addictives.

- Atenció a immigrants , programes d'Interculturalitat.

- Persones majors

- Voluntariat.

El departament de B.S.  valorarà els projectes presentats i triarà el que més s'acoste a les necessitats de la població atesa, sempre que existisca finançament per al desenvolupament del mateix.

El cost de cada projecte no pot superar els 3.000€ i deu contenir els següents apartats:

- Justificació de les necessitats detectades.

- Objectius.

- Descripció del projecte.

- Calendari i lloc de realització.

- Destinataris.

- Pressupost detallat i desglossat per conceptes.

El termini de presentació finalitza el 2 de març de 2018.

 

® Ajuntament de Cocentaina