96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. PROMOCIÓ ECONÒMICA >
  3. ECONOMIA SOCIAL >
  4. IV - Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals
tornar

IV - Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals

- Exercici 2018 -

  • OBJECTIU DE L'AJUDA
La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals, a fi de donar suport al desenrotllament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.En concret podrà ser objecte de subvenció la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat dels béns específicament afectes la realització de l'objecte social de l'entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball o a persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.
 
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ
Per a l'exercici 2018, podran sol·licitar-se estes ajudes des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent resolució de convocatòria (que s'ha publicat en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) FINS AL dia 30 de MARÇ de 2018, inclusivament, EXCEPTE les destinades a les OBRES a què es referix l'article 16.4 b) de l'Ordre 23/2016, per a les que es podran presentar sol·licituds FINS AL 28 de FEBRER de 2018, inclusivament.
 

GALERÍA FOTOGRÀFICA

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina