96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. Serveis Municipals >
 3. AVIVA >
 4. Junta Qualificadora
tornar

Junta Qualificadora

Tota la informació de la JQCV

Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és l'organisme oficial que convoca cada any les proves per a obtindre el corresponent certificat de coneixements de llengua.

Les proves

La JQCV convoca anualment un període de matrícula durant tot el mes d'abril que dóna dret a examinar-se en juny i en octubre/novembre.

Noves proves

En 2017, les proves de coneixements generals s'han modificat respecte a anys anteriors per tal d'adaptar-se al Marc europeu comú de referència per a les llengües, aprovat pel Consell d'Europa per tal d'afavorir l'educació lingüística, l'aprenentatge de llengües i el plurilingüisme en el context polític de la Unió Europea.

Els certificats

La JQCV expedeix dos tipus de certificats: els de coneixements generals de llengua i els de coneixements específics.

Els nous certificats

Es divideixen en tres nivells: el nivell A, per a poder començar a interactuar amb l'entorn i iniciar l'ús social de la llengua; el nivell B, per a poder mantindre la interacció amb l'entorn i comunicar el que es vol en una varietat de contextos, a més d'enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària; i el nivell C, per a poder tindre accés a un ampli repertori lingüístic que permeta una comunicació fluida i espontània amb l'entorn.

Cada nivell consta de dues etapes de certificació: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

El nivell A1 era inexistent fins ara com a certificació; l'A2 es corresponia al certificat denominat Coneixement Oral; el B1 es correspon al denominat fins ara Grau Elemental; el B2 no existia; el C1 és el nivell conegut fins ara com a Grau Mitjà; i el C2 es correspon al denominat fins ara Grau Superior.

Certificats de coneixements generals: 

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

 

Certificats de coneixements específics: 

 • Llenguatge administratiu
 • Correcció de textos
 • Llenguatge als mitjans de comunicació

 

Qui pot presentar-se a les proves

Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits en el dia que s'efectuen.

Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d'estar en possessió del Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de correcció de textos han d'estar en possessió del Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Formalització de la inscripció

Per a poder participar en les proves cal presentar l'imprés de matrícula, bé en paper (que es troba en diferents dependècies municipals: AVIVA, Casa de la Joventut, Biblioteca...) o bé electrònic en l'enllaç següent: sol·licitud de matrícula.

Prèviament a la presentació de la sol·licitud, cal haver abonat les taxes corresponents en qualsevol de les entitats col·laboradores.

Les persones aspirants podran inscriure's en diferents nivells, però només s'admet una matrícula per nivell.

Per a fer efectiva la matrícula, cal presentar l'imprés identificat com a EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ a les direccions territorials de Cultura i Educació o bé cal enviar-lo per correu en carta certificada (sobre obert per tal que la instància siga datada i segellada abans de ser certificada), a:

Conselleria de Cultura i Educació

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Av. Campanar, 32

46015 València

Calendari de matrícula

Presentació d'instàncies: de l'1 al 30 d'abril.

Calendari de les proves

Consulteu l'enllaç següent: calendari de les proves

Centres d'examen

A Alcoi, a l'Escola Politècnica Superior (Edifici Ferrándiz), placeta Ferrándiz i Carbonell, 2, al costat dels Salesians.

La resta de les proves es realitzen a València, a la Universitat Politècnica (Camí de Vera, s/n).

Les proves es poden realitzar a 21 centres del País Valencià, només cal sol·licitar-ne un enl'imprés de matrícula.

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina